DZIAŁANIA - NOWa - Nowogard

Title
Przejdź do treści

Dzięki naszym działaniom w latach 2014-2017 :
 
 • obniżono podatki od nieruchomości i transportowy,
 • urealniono opłaty za wywóz śmieci,
 • dopasowano rok rocznie  do warunków wysokość podatku rolnego,
 • dobudowano salkę do ćwiczeń w SP w Długołęce,
 • oddano do użytku nowowybudowany budynek komunalny,
 • wybudowano drogę do strefy ekonomicznej (dofinansowanie zewnętrzne),
 • wybudowano sieć wodno - kanalizacyjną do strefy ekonomicznej (dofinansowanie zewnętrzne),
 • zbudowano rondo im. Sybiraków (dofinansowanie zewnętrzne),
 • zbudowano droga wewnętrzną przy boiskach Orlik (dofinansowanie zewnętrzne),
 • zbudowano chodnik w Karsku (dofinansowanie zewnętrzne),
 • przeprowadzono remont ulicy Żeromskiego I etap od ul. Poniatowskiego do Boh. Warszawy
 • zakupiono 2 samochody dla komisariatu policji w Nowogardzie
 • zakupiono wóz bojowy w pełni wyposażony dla jednostki straży pożarnej w Nowogardzie

Realizowane w roku 2018:
 
 • budowa ścieżki dookoła jeziora  
 • 7 inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
   • 1.  Krasnołęka – budowa świetlicy wiejskiej,
   • 2. Długołęka – rozbudowa budynku świetlicowego o zaplecze sanitarne,
   • 3. Olchowo- wybudowanie mola nad jeziorem,
   • 4. Lestkowo – wybudowanie placu zabaw dla dzieci,
   • 5.  Miętno - wybudowanie placu zabaw dla dzieci,
   • 6. Wołowiec – wymiana dachu na świetlicy wiejskiej,
   • 7.  Sikorki - przebudowa świetlicy wiejskiej poprzez zapewnienie toalet i zbiornika bezodpływowego.
 • zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę w Osowie
 • budowa chodnika w Warnkowie
 • budowa wodociągu do Bochlina - kolonii Dąbrowa - Grabina- Ptaszkowa
 • modernizacja budynku SP2 wraz z ogrodzeniem
 • modernizacja kotłowni i ogrzewania w SP4
 • budowa dróg wewnętrznych przy Waryńskiego.

ZACZNIJMY RAZEM OD NOWa
Lubisz działać dołącz do nas
telefon: 512 183 995

KWW Nowa konto:
KWW NOWA Nowogard
34 1240 3884 1111 0010 8462 2960
Wróć do spisu treści